Programma #Teen-event

Doelstelling

De VBW wil alle kinderen met name rand- en buitenkerkelijke kinderen (en hun ouders) in aanraking
brengen met de Here Jezus door het Evangelie te vertellen en door voor te leven wat ons met hulp van
de Heilige Geest door de Bijbel is bekend geworden. De VBW vindt plaats in een sfeer van veiligheid
en gezelligheid, waar de kinderen worden bevestigd in wie ze zijn; waar naar hen wordt gekeken met
de ogen van de Here Jezus. Alle onderdelen zoals zingen, sketch, een verhaal vertellen, spelletjesen
bidden zijn erop gericht iets van de liefde van de Here Jezus door te geven

Wij moeten helaas even afwachten wat de uitkomst voor de regels voor evenenten in verband met Covid