Vakantie Bijbel Week 2013 - Te Gek!

Het thema van dit jaar is "TE GEK". De centrale gedachte bij dit thema is: "God redt".
Vanaf het eerste moment dat de mens tegen God en voor het kwaad koos, heeft God beloofd:
Ik zal de wereld redden uit de macht van het kwade. Dit vraagt van onze kant een belijdenis:
Op die weg vraagt God ons om stappen te zetten "Stappen in geloof".

 

Impressie film